Surviv.io

Đó là Battle Royale được đóng gói trong một trải nghiệm dài 3-5 phút. Không có hành lang, không có chuỗi thả dài. Trong surviv.io, bạn luôn trong cuộc chiến. Một bản đồ hoàn toàn mới trong mỗi trò chơi. Mỗi tảng đá, cây cối, tòa nhà, hầm và sông sinh ra ở một nơi được lựa chọn ngẫu nhiên bằng cách sử dụng công nghệ tạo bản đồ thông minh.

 

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Surviv.io

Đó là Battle Royale được đóng gói trong một trải nghiệm dài 3-5 phút. Không có hành lang, không có chuỗi thả dài. Trong surviv.io, bạn luôn trong cuộc chiến. Một bản đồ hoàn toàn mới trong mỗi trò chơi. Mỗi tảng đá, cây cối, tòa nhà, hầm và sông sinh ra ở một nơi được lựa chọn ngẫu nhiên bằng cách sử dụng công nghệ tạo bản đồ thông minh.

 

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.